Thursday, November 30, 2006

MOVE entrevista a Xiana López

O pasado domingo 26 de novembro, foi presentada en sociedade a revista dixital do pub decano de Galiza, o compostelán modus vivendi.
MOVE é unha publicación de carácter cultural e independente. Os contidos aparecen estruturados en seccións coma música, literatura, teatro, audiovisuais, arte e opinión, e conta cunha chea de colaboracións de interese.
No seu primeiro número podedes atopar unha entrevista coa actriz da nosa compañía, Xiana López, que mantivo unha conversa sobre a situación xeral do teatro en Galiza e os seus novos proxectos personais que están á volta da esquina.

Tuesday, November 21, 2006

NUT posicionase na Internet

Aínda que é recente o comezo da andaina cibernética da nosa compañía, NUT TEATRO xa empeza a atoparse con facilidade na Web. Desde os principais buscadores (yahoo, google, altavista, etc.) NUT ten un aceso directo sinxelo, ocupando as primeiras posicións.

A maiores diso, institucións coma IGAEM ou portais de relevancia internacional coma artezblai xa se fan eco da páxina web oficial e do blog da nosa compañía.

Seguimos traballando arreo para que a visibilidade de NUT sexa maior, e a nosa imaxe común na Internet.